Română (România)
Română (România)
English (en-GB)

Noi, S.C. MONTANA CAMPENI S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J01/420/2009, CUI 25620490 am luat măsuri tehnice și organizatorice în vederea respectării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, modificării sau în vederea eliminării riscurilor privind accesul neautorizat.
Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (in continuare GDPR)
Tipul de date cu caracter personal – datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către noi sunt date precum: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresa, CNP.
Modalitatea de colectare a datelor se face prin: completarea unui formular privind solicitarea de informații/oferte.
Precizăm faptul că site-ul www.mobilamontana.ro se adresează persoanelor având vârsta de peste 18 ani, datele colectate sunt necesare conform legii fiscale și legilor de administrare fiscală a României fiind necesare pentru realizarea unui contract și/sau realizarea de facturi fiscale pentru produsele prezentate/ comercializate de către noi.

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI:
a. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
b. Operator de date – înseamnă persoana care transferă datele cu caracter personal, și care este reprezentantul nostru în relatia noastră cu dumneavoastră.
c. Măsurile tehnice și organizatorice de securitate – înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesul neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare.
d. Categorii de date prelucrate – datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care aceste date sunt introduse de către persoana interesată, în rubricile create pe site-ul nostru (ex. formular de cerere oferta)
e. Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a putea beneficia de serviciile noastre după cum urmează:
a. Datele pentru solicitarea de informații/oferte
Prin completarea formularului de contact, destinat potențialilor clienți sau parteneri, ne oferiți acces la datele dumneavoastră de contact pe care le vom folosi pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor adresate.
b. Plugin-urile de rețele sociale și utilizarea cookie-urilor
Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.
Prin intermediul acestor plugin-uri, noi nu colectăm/stocăm date personale ale clienților. Pe lângă clienții noștri, potrivit modalității de funcționare a rețelelor de socializare, există posibilitatea ca prietenii virtuali ai clienților noștri să vizualizeze pagina noastră ca urmare a aprecierii paginii noastre web.
Cu privire la utilizarea Cookie-urilor (terminologia include “Internet Cookie”, “browser cookie”, “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) precizăm că acestea sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tabletă) atunci când accesați Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menționăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware. Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activități și experiențe pe site-ul nostru. Mai multe detalii și informații despre cookies în secțiunea cookies de pe site-ul nostru.

III. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
În general, toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați trimis către noi, menționat în momentul colectării sau în politica de confidențialitate. Putem utiliza datele dumneavoastră personale într-unul din următoarele scopuri:
– folosim datele dvs. de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră comunicate fie prin utilizarea formularului de contact sau în mod direct folosind adresa noastră de e-mail sau poștală;
– folosim adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o în vederea primirii informațiilor comerciale cum ar fi promoții, oferte etc, daca v-ați oferit consimțământul în acest sens;
– folosim informațiile colectate prin intermediul cookies, pixels sau plug-ins pentru a vă oferi o experiență optimizată atunci când utilizați site-ul nostru;
– putem folosi datele dvs. în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților în raport cu serviciile noastre. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul imbunătățirii serviciilor noastre; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicații externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal si răspunsurile date prin aceste chestionare;
–  folosim datele dvs. în scopul realizării facturii fiscale conform legilor României;
– folosim datele dvs: Nume, Prenume, Adresă, Telefon, Email în vederea livrării produselor noastre, acestea fiind oferite mai departe colaboratorilor noștri (firma de curierat, firme de service etc.);
– în cazul unor situații extraordinare, datele dvs. vor putea fi transmise organelor și instituțiilor statului, la cerința și solicitarea acestora.
Dacă alegeți să nu oferiți informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil să nu puteți participa la anumite activități și caracteristici personalizate pe site-ul nostru și să aveți acces limitat la serviciile și ofertele speciale. De exemplu, daca refuzați să împărtășiți adresa de email, nu ne veți putea contacta prin intermediul formularului de pe site.
Cu toate acestea, pentru a căuta pur și simplu pe www.facutinapuseni.ro și pentru a afla mai multe despre produsele noastre, nu trebuie să ne oferiți nici un fel de informații personale.

IV. TRANSFERUL DE DATE
Vă garantăm că datele dvs. nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul dumneavoastră. Cu toate acestea, vom putea comunica datele unor terți pentru a ne asigura ca beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigură funcționarea site-ului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale etc.

V. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
Potrivit GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:
a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, acces la datele respective.
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în GDPR.
d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile GDPR.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afecteaza în mod similar într-o măsură semnificativă.
h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,
010336, Bucuresti, Romania
Tel: 031 805 9211
www.dataprotection.ro
Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm sa ne transmiteți o cerere scrisă și semnată de dvs. folosind datele de contact specificate pe pagina de contact.

VI. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Ne rezervăm dreptul ca, în mod discreționar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din această Politica de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.